Monachium, pomieszczenia wystawowe Konsulatu Generalnego Rep. Polskiej

Centrum wystawowe Konsulatu Generalnego R.P. w Monachium – od 13 marca do 30 czerwca 2020